Kravu pārvadājumi

Loģistikas ziņas par nozares jaunumiem un inovācijām Latvijā un pasaulē. Loģistikas digitalizācija, ekspertu viedokļi, nozares īpatnības un tendences - daudzveidīgs saturs profesionāļiem un entuziastiem.

Kravu pārvadājumi

Seko mums, lai nepalaistu garām
loģistikas nozares jaunumus.

Kravu pārvadājumi ir tikai maza daļa no kopējās loģistikas sistēmas. Loģistikas nozare ir zināma ar savu straujo ritmu un mūžīgo kustību, līdz ar to ik dienas ir jauni uzlabojumi un acīmredzama attīstība. Kravu pārvadājumi piedzīvo pārmaiņas kopā ar globālo tirgu. Nozares speciālisti uzskata, ka kravu pārvadājumi ir straujas procesu automatizācijas priekšā, maksimāli saglabājot pakalpojumu elastību un audzējot komandas zinātību. Lai arī process kļūs digitalizēts, pieprasījums pēc kravu pārvadātājiem nemazināsies. Mainīsies tā loma – konsultācijām iegūstot ar vien būtiskāku nozīmi. Nozares klienti pārsvarā vēlas koncentrēties uz savu biznesu – vai tā ir kreklu apdruka vai mēbeļu tirdzniecība, atstājot pārvadājumus trešo pušu ziņā. Konsultācijas palīdz atrast optimālākos transportēšanas veidu un saprast ko no procesiem var atstāt pārvadātāju ziņā.

Mājas lapa kravu-parvadajumi.eu ir veltīta dažādām loģistikas ziņām. Šis blogs ir iespēja regulāri uzzināt par nozares jaunumiem un inovācijām – kā vietējā, tā starptautiskā līmenī. Loģistikas digitalizācija un automatizācija, gaisa kravu pārvadājumi, ekspertu viedokļi, kravu pārvadājumu ikdienas izaicinājumi, nozares īpatnības un tendences – tās ir tikai dažas no apskatītajām tēmām.

Šeit apkopojam ziņas, viedokļus un dažādus skatu punktus no saviem iekšējiem resursiem un pieaicinātiem autoriem. Mūsu autori ir ar dažādu redzējumu un pieredzi kravu pārvadājumos. Mūsu mērķis ir padarīt loģistikas procesus viegli caurskatāmus un saprotamus – vai tie ir jūras kravu pārvadājumi, ražošanas loģistika vai piegādes ķēdes.

Mēs aicinām brīvi izmantot mājas lapā pieejamo saturu saviem pētījumiem vai rakstiem, obligāti norādot atsauci uz mūsu mājas lapu – https://kravu-parvadajumi.eu/.

Esam vienmēr jaunos ziņu un materiāla meklējumos, lai radītu daudzveidīgu un pilnvērtīgu saturu profesionāļiem un entuziastiem. Kravu pārvadājumi ir interesanta nozare, kas ikdienā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem un sarežģījumiem.

 

Kravu pārvadājumi - Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Ko nozīmē CMR?

CMR jeb kravas pavadzīme ir starptautisks līgums starp kravas nosūtītāju, pārvadātāju un kravas saņēmēju no kurām vismaz viena ir Līgumslēdzēja valsts. CMR atšifrējums ir "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route” jeb latviešu valodā „Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu”. Līgums regulē tiesību piešķiršanas un to izpildes kārtību, nosaka standartus kā rīkoties sūdzību, kravas pazaudēšanas vai bojājumu gadījumā.

Kas ir LDM?

LDM atšifrējums ir „loading meters”, tie ir kraušanās metri, kravu pārvadājumi šo izmanto kā standarta mērvienību. Tie norāda kādu kravas apjomu, ir iespējams iekraut vienā kravas auto piekabes metrā. To lielums var variēt atkarībā no kravas auto platuma. Tas tiek aprēķināts pēc formulas: LDM = kravas garums * kravas platums/ kravas mašīnas piekabes platumu (standartā, tie ir 2,4 m). Visbiežāk šī vienība tiek izmantota starp kravu pārvadātājiem, lai aprēķinātu pakalpojuma cenu.

Ko nozīmē saīsinājums ADR?

ADR atšifrējums ir Accord Dangereux Routier. Tie ir starptautiski noteikumi, kas regulē bīstamo kravu pārvadājumus un tiek regulāri atjaunoti. Šajos noteikumos ietilpst 9 klases, pēc kurām iedala kravu veidus. Katrai ADR kravai ir savi noteikumi, tehnika, apzīmējumi un sertifikāti, kas nepieciešami lai tiktu veikti karvu pārvadājumi.

Kādi ir bīstamo kravu apzīmējumi?

Bīstamās kravas apzīmē ar burtiem ADR. Tām ir sīkāks iedalījums pēc klasēm. 1. Klase – sprāgstošas vielas. 2. Klase – gāzveida vielas. 3. Klase - viegli uzliesmojoši šķidrumi. 4. Klase - viegli uzliesmojošas vielas. 5. Klase – oksidējošās vielas un organiskie peroksīdi. 6. Klase - Indīgas un infekciozas vielas. 7. Klase – radioaktīvas vielas 8. Klase - kodīgas un koroziālas vielas. 9. Klase - vielas ar relatīvi zemu bīstamību transportēšanas laikā. Atsevišķas klases tiek izdalītas sīkāk.

Ko nozīmē saīsinājums TIR?

TIR atšifrējums - Transports Internationaux Routiers jeb starptautiskais autoceļu transports. Tā ir pārvadājumu tranzīta sistēma, ar nosacījumu, ka krava tiek pārvadāta pa autoceļiem. Šī sistēma ir plašākā pasaulē un regulāri tiek papildināta ar jaunām dalībvalstīm.

Kas ir Incoterms?

Incoterms ir nosacījumi, kurus izmanto pārdevuma līguma slēgšanā. Tie nosaka atbildīgo pienākumus, izdevumus un risku. Kopumā tiek izmantoti 12 dažādi termini, kas apzīmē vai pircējs preci saņem tieši no noliktavas, vai tiek iesaistīts pārvadātājs, vai piegāde tiek organizēta no pārdevēja puses utt.

Kas ir salikta krava?

Par salikto kravu sauc tādu, kas sastāv no vairākiem atsevišķiem pasūtītājiem, kas tiek sūtīti ar vienu konteineru vai kravas auto. Tas ir izdevīgi gadījumos, ja sūtāmās preces nav daudz, tādējādi dalot pārvadājuma izmaksas ar citiem pasūtītājiem.

Kādi ir palešu izmēri?

Ir dažādi palešu izmēri. ISO (Starptautiskā Standartizācijas organizācija) ir noteikusi vairākus palešu izmērus, kas lielāko tiesu atkarīgi no reģiona, kurā tās tiek izmantotas. Eiropaletes izmērs: platums 800 garums 1200 mm. Somu(arī Āzijā) paletes izmērs: platums 1000 garums 1200 mm. ASV tiek izmantotas paletes dažādos izmēros – platums 1016, garums 1219 mm un 1219 x 1219 mm, tās tiek iedalītas pēc to izmantotā mērķa – pārtikai, dzērieniem, telekomunikācijām un citiem.

Cik paletes var pārvadāt viens kravas auto?

Palešu daudzums atkarīgs no kravas auto piekabju izmēra. Ierasts, ka vienā kravas auto piekabē var sakraut 33-34 eiropaletes.

Kādi ir jūras konteineru izmēri?

Kravu pārvadājumi izmanto dažādus jūras kravas konteinerus. Latvijas reģionam izplatītākie ir 20 un 40 pēdu konteineri. Ārējie izmēri 20 pēdu konteinerim ir garums 6090 mm, platums 2440 mm, augstums 2590 mm. 20 pēdu augstajam konteinerim 6090 mm, platums 2440 mm, augstums 2990 mm. 40 pēdu konteinerim garums 12180mm, platums 2440mm, augstums 2590mm.

Ko nozīmē kabotāžas pārvadājumi?

Kravas pārvadājums tiek veikts vienas valsts teritorijā un to organizē citas valsts transporta operators.

Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/