| Super User

AAE atpaliek alternatīvās degvielas izmantošanā

AAE atpaliek alternatīvās degvielas izmantošanā

Apvienoto Arābu Emirātu lielākajam degvielas apgādes centram “Fujairah” ir jāpalielina savi ieguldījumi alternatīvajās degvielās – to uzglabāšanā un piegādē, lai pielāgotos gaidāmajai jūras dekarbonizācijai.

Lai gan “Fujairah” ir trešā lielākā degvielas apgādes osta pasaulē, tā atpaliek no tādiem ostu centriem kā Singapūra un Roterdama, lai sagatavotos alternatīvo degvielu izmantošanai, piemēram, sašķidrinātai dabasgāzei, biodegvielai un metanolam.

Jūrniecības nozarei ir jāpāriet uz alternatīvām degvielām, lai samazinātu oglekļa emisijas, lai spētu sasniegt ANO Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktos oglekļa emisiju samazināšanas mērķus. Organizācijas mērķis ietver oglekļa emisiju samazināšanu par 40% salīdzinājumā ar 2008. gada līmeni līdz 2030. gadam un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu par 50% līdz 2050. gadam. Lai to panāktu, “Fujairah” būtu jāiegulda savas investīcijas kuģu pārprofilēšanai, lai tie spētu pielāgoties nākotnes degvielām. Tomēr pastāv šķēršļi šo ieguldījumu palielināšanai, tostarp sadarbības un digitalizācijas trūkums. Neskatoties uz to, ka osta ir viena no lielākajām, tai ir jāsāk piegādes ar šīm degvielām, taču šis process ir bijis lēns tūlītēja pieprasījuma trūkuma dēļ. Paredzams, ka metanols un sašķidrinātā dabasgāze ieņems lielāko alternatīvo degvielu tirgus daļu AAE, kam sekos biodegviela un amonjaks.

Uzņēmuma ģenerāldirektors Likums Say Huat uzsver, ka investīcijām “Fujairah” degvielas uzglabāšanas un piegādes infrastruktūrā jāpalielinās, lai turētu līdzi citiem degvielu uzglabāšanas centriem, kuros manāma lielāka attīstība attiecībā uz jauno enerģiju un dekarbonizāciju. Sadarbības trūkums ir viens no galvenajiem izaicinājumiem, norāda ģenerāldirektors. Katrs dara savu darbu un mazliet izolēts no apkārt notiekošā uzņēmumā. Nav centrālas iesaistes no darbiniekiem ar kuru palīdzību varētu palielināt termināļu apjomu. Papildus šim trūkst arī digitalizācija un darba pārredzamība uzņēmumā, kas kavē darbinieku adoptāciju jaunajām prasībām.

Lielākā problēma tieši šim degvielas centram ir tas, ka degvielas daudzumi jūrā joprojām tiek mērīt manuāli. Šādas manuālas operācijas ir laikietilpīgākas un vairāk pakļautas cilvēku kļūdām. Centrs Singapūra ir pastiprinājis centienus degvielas apgādes operāciju digitalizācijā, paverot ceļu jaunajām ekoloģiskajām degvielām. Jūrniecības nozare cenšas samazināt savu atkarību no naftas, lai sasniegtu ANO Starptautiskās Jūrniecības organizācijas noteiktos oglekļa emisiju samazināšanas mērķus. Starp populārākajām alternatīvās degvielas iespējām ir sašķidrinātā dabasgāze, metanols un biodegvielas, kuras augstākā līmeņa vadītāji apsprieda Singapūras Starptautiskajā degvielas apgāžu centru konferencē un izstādē (SIBCON) 2022. gadā.

Paredzams, ka vairāki uzņēmumi, tostarp kravu pārvadātājs “Mitsui O.S.K.” un kalnrūpniecības uzņēmumi “Rio Tinto” un “BHP”, 2023. gadā saņems vairāk ar dabasgāzi darbināmo kravas kuģu, kas palīdzēs samazināt radītās emisijas pārvadājumu reisos. "Rio Tinto" savā portfelī iekļaus deviņus šādus kuģus, kas būs ar divām degvielām darbināmi "Newcastlemax" kuģi, un pirmā piegāde gaidāma nākamā gada pirmajā pusē. Uzņēmums ir arī uzsācis viena gada biodegvielas izmēģinājumu, jo tā mērķis ir līdz 2025. gadam samazināt darbības radītās emisijas par 40%. Savukārt “A.P. Moller-Maersk”, pasaulē lielākais kuģu konteineru pārvadājumu operators, koncentrējas uz metanola izmantošanu. Uzņēmums ir pasūtījis vēl sešus ar metanolu darbināmus kuģus, tādējādi kopējais šādu kuģu pasūtījums ir 19. Uzņēmums uzskata, ka metanols ir dzīvotspējīgāka alternatīvās degvielas izvēle jūrniecības nozarei, jo to var ražot no atjaunojamiem avotiem, un to ir vieglāk uzglabāt un transportēt salīdzinājumā ar citām degvielām, piemēram, dabasgāzi. "Maersk" mērķis ir līdz 2030. gadam panākt, lai ekspluatācijā būtu oglekļneitrāli kuģi.

Jūrniecības nozares pārejai uz alternatīvajām degvielām ir vajadzīgi visu ieinteresēto personu, tostarp ostu un termināļu operatoru, piemēram, “Fujairah” kopīgie centieni. Ieguldījumiem alternatīvo degvielu uzglabāšanas un piegādes infrastruktūrā, kā arī digitalizācijā un pārredzamībā ir izšķiroša nozīme nozares dekarbonizācijas centienos. 2022. gadā ostā bija rekordliels naftas pārkraušanas apjomu skaits, un paredzams, ka turpmāk tiks reģistrēts stabils pieprasījums pēc uzglabāšanas. “Fujairah”, iespējams, atpaliek no citiem degvielas apgādes centriem, bet ar saskaņotiem centieniem un ieguldījumiem tai ir potenciāls kļūt par galveno dalībnieku alternatīvo degvielu tirgū.


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/