| Artūrs Kalniņš

ATA Karnete – birokrātija vai atvieglojums?

ATA Karnete

Mēs visi noteikti esam bijuši kādā izstādē, kurā tiek izstādīti ārvalstu mākslinieku darbi. Eksponāti tikuši atvesti no kādas valsts, pēc izstādes tie atkal tiks sapakoti un aizvesti atpakaļ.

Lai atvieglotu preču pagaidu ievešanu un izvešanu tika izdomāts dokuments – ATA karnete.  

Kas ir ATA karnete?

ATA karnete ir starptautisks muitas dokuments atvieglotai eksponātu, preču paraugu, profesionālo iekārtu un citu konvencijās noteiktu preču ievešanai uz laiku ārvalstīs. Varētu šķist, ka šis dokuments attiecināms tikai uz eksponātiem, bet patiesībā tas ietver arī dažādas citas lietas. Piemēram, preces remonts ārzemēs, rekvizīti filmēšanas vajadzībām, produktu demonstrācijām u.t.t., taču svarīgākais noteikums – prece tiks atgriezta valstī no kuras izsūtīta. 

Kādam nolūkam izmantojama ATA karnete?

Pagaidu izvešana/ievešana, izmantojot ATA karneti, var tikt piemērota precēm, kuras kā eksponāti, komerciālie paraugi vai reklāmas materiāli tiks izstādītas skatēs, izstādēs, gadatirgos, vai tiks izmantotas kā profesionālais aprīkojums, rekvizīti vai ekipējums. ATA karneti nevar izmantot precēm, kas paredzētas patēriņam vai ievešanai/izvešanai pārstrādei. Tāpat preces nedrīkst tikt apstrādātas, pārstrādātas vai aizvietotas, un tās no citas valsts vai teritorijas ir jāizved nemainītā veidā, izņemot to dabisko nolietojumu. Tas ļauj preces ievest valstī uz laiku, vienlaikus garantējot muitas nodokļa samaksu saistību nepildīšanas gadījumā. Tas ir, ja preces noteiktajā termiņā netiek nogādātas atpakaļ uz to izcelsmes valsti, ir jāmaksā muitas nodoklis. 

ATA karnete Latvijā

1999. gada 9. jūnijā Latvijas Republikā stājās spēkā likums “Par 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvenciju par pagaidu ievešanu”, ar kuru Latvijas Republikā tika pieņemta Stambulas konvencija. Ar ATA karneti preces var atviegloti ievest ārvalstīs uz laiku līdz 1 gadam - nav jāmaksā ievedmuitas maksājumi, ārvalstīs nav jāiesniedz galvojums, nav svešvalodā jāformē dokumenti. Izmantojot ATA karneti dokumenti tiek noformēti bez maksas, nav nepieciešams brokeris, uz laiku ievestās preces var arī pārdot (pieaicinot muitu). Dokuments pieejams lielākajā daļā pasaules valstu, precīzu valstu sarakstu iespējams aplūkot šeit .  

Iesaistītās puses

Katrā valstī ir sava tirdzniecības rūpniecības kamera. Latvijā atbildīgā institūcija ir LTRK Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) . Procesu uzraudzīšanā piedalās arī iesaistīto valstu muitas dienesti. Piemēram, no Latvijas uz Saūdu Arābiju tiek nosūtīts eksponāts. Paredzēts, ka eksponāts Saūdu Arābijā atradīsies 3 mēnešus. Iesaistīti būs četri dienesti – Latvijas un Saūdu Arābijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī abu valstu muitas dienesti. 

Atbildība

ATA karnete ir svarīgs dokuments, par kura pareizu aizpildīšanu ir atbildīga LTRK, kā arī pats ATA karnetes pieteicējs. Pat vismazākā nesakritībā var novest pie pamatīgām nepatikšanām un nest finansiālus zaudējumus un soda naudas. 

Kas nepieciešams, lai saņemtu ATA karneti?

  • Iesniegums - parakstāms LTRK atbildīgā darbinieka klātbūtnē;
  • pilnvara (nepieciešama, ja darbinieks, kurš komersanta vārdā veic visas nepieciešamās darbības ATA karnetes saņemšanai un apdrošināšanas formēšanai, saskaņā ar komersanta statūtiem, nav paraksttiesīgā persona);
  • pases vai personas apliecības kopija (uzrādīt oriģinālu);
  • AAS "BTA Baltic Insurance Company" ATA karnetes apdrošināšanas polise.

ATA karneti izsniedz 2 pilnu darba dienu laikā pēc atbilstoši aizpildīta ATA karnetes iesnieguma saņemšanas

ATA karnete sniedz būtisku ieguldījumu dažādu valstu sadarbības pilnveidošanai un uzlabošanai. Tāpat izstāžu, sportistu un citu inventāru pagaidu izvešana, kas pretējā gadījumā būtu neizdevīgi, jo nāktos maksāt ievērojamus ievedmuitas nodokļus un citas papildus maksas.


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/