| Super User

Bīstamo kravu apzīmējumi

Bīstamo kravu apzīmējumi

Lai arī bīstamās kravas izklausās draudīgi, tās piedalās ikdienas satiksmē tikpat veiksmīgi kā jebkurš satiksmes dalībnieks. Vienīgā atšķirība ir to apzīmējumi uz konteinera, kas liecina, ka pārvadājamā krava var radīt dzīvībai, videi vai apkārtnei bīstamus apstākļus. Bīstamās kravas iedalās deviņās klasēs, katrai klasei ir atšķirīgs bīstamības līmenis.

 

1. Klases bīstamās kravas - sprāgstvielas
Lai arī varētu šķist, ka šīs klases kravas ir īpaši bīstamas un prasīs daudz pūļu, tā gluži nav. Patiesībā, ievērojot drošības pasākumus, ir iespējams itin viegli pārvadāt šāda veida kravas, galvenokārt, tāpēc, ka tās tiek iepakotas un vielas veidotas ķīmiski stabilas un nejūtīgas, lai garajā transporta procesā minimalizētu sprādziena iespējas. Vairums sprāgstvielu reaģē tikai strauju avāriju vai lielu ugunsgrēku gadījumā. Taču tas nenozīmē, ka piesardzība nav jāievēro. Pirmās klases kravas iedalās 6 kategorijās, attiecīgi pēc bīstamības līmeņa, 1.1. nozīmē masu sprādziena draudi un 1.6.mazas nozīmes daļiņas. Pie šīs kategorijas pieder pirotehnika, patronas un dinamīts.

 

2. Klases bīstamās kravas - gāzes
Gāzes pārsvarā tiek pārvadātas zem spiediena, lai samazinātu to tilpumu, tādā veidā ietaupot vietu gan transportā, gan noliktavā. Taču šādā veidā spiediens, ja tiek izlaists negaidīti, rada sprādzienbīstamību. Jāatceras, ka gāzes pārsvarā ir smagākas par gaisu, kas var radīt nosmakšanas draudus, ja tiek izlaistas telpā. Otrās klases kravas - gāzes iedalās 3 kategorijās - 2.1. uzliesmojošās, 2.2. neuzliesmojošas, netoksiskās gāzes un 2.3. toksiskās gāzes. Kas ir interesanti - tīrs skābeklis, tiek ierindots 2.2. kategorijas kravā kā gāze, kas var būt ļoti bīstama reaģējot ar degmateriāliem. Pie šī veida kravām tiek ieskaitīti arī aerosoli – matu lakas, krāsas un dezodoranti.

 

3. Klases bīstamās kravas - uzliesmojoši šķidrumi
Daudzas no ikdienas precēm tiek iekļautas trešajā klasē. Viss kas satur benzīnu vai tā izgarojumus tiek iekļauti šajā klasē. Daži uzliesmojoši šķidrumi tiek ražoti no petrolejas - benzīns, kerosīns u.c. , citi savukārt ir rodas dabīgos vai industriālos procesos, piemēram, alkohols. Šādu kravu glabāšana ir pakļauta ļoti striktām regulācijām. Transportējot šos šķidrumus ir jāņem vērā to vārīšanās temperatūra un to reakcijas temperatūra. Šajā klasē ietilpst degviela, alkohols, krāsas un spirti.

 


4. Klases bīstamās kravas - viegli uzliesmojošas vielas un materiāli.
Šīs vielas iedalās sīkāk trīs apakšklasēs: 4.1. - Uzliesmojošas cietās vielas – to degšanas laiks ir daudz ātrāks nekā koks vai papīrs. Degšanas rezultātā rodas liels karstums un nereti eksplozīva reakcija. Papildus ir iespējama garaiņu izdalīšanās. Šajā kategorijā ietilps sērkociņi, sērs un metālu skaidiņas.
4.2. – Pašuzliesmojošas vielas - tās var būt gan šķidrā, gan cietā veidā. Tās uzliesmo saskarē ar skābekli, tāpēc tās jātransportē hermētiski noslēgtā veidā. Viena no tādām vielā – fosfors. Kas ir ļoti interesanti, šajā kategorijā ietilpst arī kokvilna, kuras putekļi var aizdegties.
4.3. - Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes- šādas kravas saskarē ar ūdeni vai mitrumu reaģē. Šīs kravas jāpārvadā ūdensnecaurlaidīgos un hermētiski slēgtos konteineros. Piemēram, nātrijs.

 


5. Klases kravas - oksidizējošas vielas.
Piektās klases kravas iedalās divās apakšklasēs – 5.1. Oksidējošas vielas- tās ir īpaši reaģējošas vielas, to skābekļa daudzuma dēļ. Tās var reaģēt ar dažādām uzliesmojošām vielām, un radīt uguns draudus. Šāda veida ugunsgrēku ir grūti novērst, jo tas ir skābekļa radīts ugunsgrēks, kas vairo uguni.
5.2. Organiskie peroksīdi - to reaģējošās dabas dēļ, tie var būt īpaši kaitīgi cilvēkiem, sevišķi acīm. Šādas vielas tiek ražotas reaģējošas industriālām vajadzībām, tās var būt nestabilas un reizēm pat sprādzienbīstamas. Piemēram, viens no tādiem metiletilketona peroksīds.

 

6. Klases kravas – toksiskas un indīgas vielas

Šī kravu klasē ietilpst vielas, kas var radīt veselības draudus pārvadājuma laikā. Tām ir divas klases - 6.1. Toksiskas vielas - ķīmiskas indes, kas var daļēji vai pilnībā ievainot cilvēka ķermeni. Šādas vielas ir īpaši bīstamas norijot, ieelpojot vai saskarē ar ādu. Šādas vielas nevajadzētu pārvadāt kopā ar pārtikas precēm, taču ir reti izņēmumi. Šajā kategorijā ir tādas vielas kā arsēns un nikotīns.
6.2. Infekciozas substances - šādas kravas satur patogēnus jeb mikroorganismus, kas rada infekciozas slimības cilvēkiem vai dzīvniekiem. Daži piemēri - Ebola vīruss, trakumsērga, B hepatīts kā arī medicīniskas izcelsmes atkritumi/materiāli.

 


7. Klases kravas - radioaktīvi materiāli
Šajā klasē ietilpst radioaktīvie materiāli, kas satur nestabilus atomus, kuri maina savu struktūra bez noteiktas secības laika periodā. Mūsdienās radioaktīvus sūtījumus pārvadāt ir ļoti droši, jo to iepakojums darbojas kā vairogs. Tā iepakojums ir tāds, kas nerada draudus nevienam, kas ir saskarsmē ar kravu. Pie šīs kravas precēm pieder - kodoldegviela, skaldmateriāls, radioaktīvi priekšmeti.

 


8. Klases kravas - kodīgas vielas
Šīs klases vielas ir sevišķi reaģējošas, tās ir īpaši kaitīgas cilvēka ķermenim. To iepakojums ir atkarīgs no to reaģēšanas ātruma un kādā laika periodā, tas nodara bojājumus uz cilvēka ādas. Šo vielu pārvadāšana tiek strikti regulēta.

 


9. Klases kravas – citas substances un izstrādājumi.
Šajā klasē tiek iekļautas tādas kravas, kuras pārvadāšanas laikā izraisa bīstamību, kāda netiek minēta iepriekšējo klašu kravās. Klasisks piemērs ir glābšanas laivas, kuras automātiski var piepildīties ar gaisu. Tai skaitā litija baterijas, azbests un ģenētiski modificēti organismi.


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/