| Super User

Bīstamo kravu transportēšana

Bīstamo kravu transportēšana

Par bīstamo kravu dēvē tādu kravu, kas nepareizas apstrādes gadījumā, potenciāli rada draudus veselībai, labsajūtai un pat dzīvībai. Draudi, kas var būt letāli visiem dzīvojošajiem organismiem un vides drošībai.

Bīstamās kravas sastopamas visos agregātstāvokļos, tai nav temperatūras ierobežojuma, tās var būt ar aromātu vai bez, gan krāsainas, gan caurspīdīgas un to efekts var būt ar minimālu un beidzot ar letālu. Šādas kravas var būt tīras ķīmiskās vielas, dažādu vielu maisījumi un saražota produkcija. Bīstamās kravas parasti iedala pēc to reakcijas - uzliesmojošas, indīgas, sprāgstošas, toksiskas utt. Šo preču sarakstā ir iekļautas tūkstošiem preču - baterijas, gaisa spilveni, ogle, līme, aerosoli, termometri, sausais ledus, zobu balināšanas rīki, alkohols un magnēti.

Pastiprinātās bīstamības dēļ ir svarīgi loģistiku izplānot līdz pēdējai detaļai. Piesardzība šajā gadījumā nepieciešama divkāršā daudzumā.

Kas jāņem vērā transportējot bīstamās kravas?

Nepieciešamas skaidri un konkrēti zināt, kas tiks transportēts, tā rekcija - indīga, uzliesmojoša. Svarīgi izpētīt kāda veida pārvadājumi būs nepieciešams, kādi ir bīstamās kravas apzīmējumi un vai nepieciešamas pārkraušanās.

Jāseko līdzi bīstamo kravu regulācijām

Bīstamo kravu transportēšana ir rūpīgi regulēts process. Tās atsevišķās valstīs var atšķirties. Tāpat tās dalās pēc transporta veidiem, piemēram, regulācijas, kas attiecas uz jūras transportu, nebūs tādas pašas kā sauszemes transportam un otrādi. Var atšķirties transportlīdzekļu marķējums vai tā novietojums. Ir svarīgi izpētīt gan savas, gan partneru valsts regulācijas, sagatavot nepieciešamās atļaujas un citus dokumentus pārvadāšanai.

Kā sagatavot bīstamās kravas transportam?

Iepakošana ir svarīga daļa jebkāda veida kravai, taču bīstamās kravas iekļauj risku, tās jāiepako adekvāti ar atbilstošiem iepakošanas materiāliem. Otrkārt, nostiprināšana, lai krava transportēšanas laikā lieki nepārvietojas un nebūtu noplūdes.
Transportējot bīstamās kravas, nedrīkst domāt par transporta un iepakojuma ekonomiju, ir bijuši neskaitāmi gadījumi, kad šādi mēģinājumi ir maksājuši lielas summas un pat dzīvības. Transportējot bīstamās kravas un sagatavojot to sūtīšanai galvenā prioritāte ir drošība.

Informēts personāls

Nedrīkst aizmirst par savu darbinieku apmācību. Visiem iesaistītajiem ir nepieciešams zināt, kādi riski pastāv un kā reaģēt attiecīgās situācijās. Tai skaitā šoferiem, krāvējiem, preču pieņēmējiem u.c. ir jābūt pienācīgi apmācītiem, lai spētu veiksmīgi izpildīt nepieciešamās procedūras.

Transportēt bīstamās kravas ir ļoti atbildīgs darbs, tāpēc ir jāizvērtē, vai ir pietiekami daudz resursu un vēlmes uzņemties papildu atbildību, resursus un laiku, lai šāda veida operāciju veiksmīgi īstenotu vai nodotu to ārpakalpojumā. Ja bīstamo kravu vēlas veikt uzņēmuma iekšienē, jārēķinās, ka būs daudz striktāk jāplāno un jāveic dažādas pārbaudes un sertifikācijas.


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/