| Super User

Kā atrast ceļu (loģistiku) uz patērētāju laikmeta klienta sirdi?

Kā atrast ceļu (loģistiku) uz patērētāju laikmeta klienta sirdi?

Katrā laikmetā klientu ceļš līdz pirkumam ir atšķirīgs. Veiksmīgai biznesa attīstībai galvenais nosacījums ir izprast klienta vajadzības un pakārtot tām uzņēmuma mārketingu jeb loģistiku līdz klientam.

Analizējot pircēju uzvedību un vajadzības, tiek iedalīti šādi laikmeti:

Ražošanas laikmets (1900-1960)

Šajā laika posmā Eiropā un Amerikā dominēja uzņēmumi, kas veica masveida ražošanu. Uzņēmumiem bija ļoti ierobežotas iespējas izplatīt informāciju, tādēļ “reklāma” bija izteikti lokāla - vietējās apkārtnes, pilsētas robežās.
Uzņēmumiem bija īpaši jārūpējas par savas produkcijas kvalitāti. Vajadzēja ar pirmo reizi (pirkumu) pārliecināt pircēju, lai tas kļūtu lojāls un uzticams konkrētajam zīmolam, veiktu arī nākamo pirkumu.

Izplatīšanas laikmets (1960-1990)

Šis laikmets iezīmējās ar to, ka attīstījās transporta iespējas, līdz ar to uzņēmumi varēja veidot loģistiku daudz plašākā reģionā. Reklāma izskanēja krietni tālāk. Taču radās problēma - uzņēmumi mazāk rūpējās par produkcijas kvalitāti.
Ražošanas un izplatīšanas laikmeta būtiskākā iezīme ir tā, ka zīmoli vienpusēji pauda informāciju par savu produktu vai pakalpojumu. Potenciālajiem klientiem nācās paļauties, ticēt zīmolu sniegtajai informācijai.
Sabiedrībai vēl nebija pieejams internets, lai apmainītos ar viedokļiem par zīmolu, produktiem vai pakalpojumiem, nebija arī iespēju izteikt savu viedokli un dalīties ar to.

Informācijas laikmets (1990-2010)

Informācijas laikmetā sabiedrībai beidzot bija pieejams internets, un tas pavēra iespējas paust savu viedokli plašākai sabiedrībai – izteikt savu atzinību vai sašutumu. Šajā laikā ļoti populāri kļuva dažādi interneta forumi.

Patērētāju laikmets – dod pircējam skaļu balsi.

Attīstoties digitālajām tehnoloģijām, situācija krasi mainījās. 2013. gadā Forrester Research -uzņēmums, kas veic pētījumus par pircēju uzvedību un vajadzībām biznesa attīstībai, publicēja divus nozīmīgus pētījumus par patērētāju laikmeta klientiem.

Patērētāju laikmeta (2010. gads līdz mūsdienām) iezīme ir zibenīga informācijas aprite. Potenciālais klients momentā var iegūt interesējošo informāciju. Protams, sabiedrība arī aktīvi dalās ar informāciju digitālajās vietnēs, piemēram, sociālajos tīklos, nokļūstot straumē, tā var ļoti ātri sasniegt miljoniem auditoriju.

Patērētāju laikmetā milzīga loma ir atsauksmēm. Tiek uzskatīts, ka 93% pirkumu tiek veikti, ietekmējoties no atsauksmēm tiešsaistē.

Uzņēmumiem divvirzienu komunikācija – jeb loģistika uz klienta sirdi.

Patērētāju laikmets paver arī milzīgas iespējas uzņēmumiem iesaistīties aktīvā komunikācijā ar potenciālajiem klientiem.

Lūk, daži noderīgi padomi!

Mudiniet sev lojālos klientus veidot atsauksmes par Jūsu uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu un izplatiet tās digitālajā vidē. Atsauksmes var veidot radoši - teksta veidā, video vai audio formātā.

Veidojot šādu saturu, galvenais atcerieties, ka atsauksmēm ir jābūt patiesām un vērtīgām.

Izmantojiet iespēju iesaistīt potenciālos klientus komunikācijā digitālajā vidē, piemēram, lūdziet nobalsot par mīļāko dziesmu, apģērba modeli, tīkamāko garšu u.c.

Pat, ja digitālajā vidē par uzņēmumu ir izplatījusies negatīva informācija – kāds izteicis savu nosodījumu vai kritiku, Jūs varat šo situāciju vērst par labu.

Krīzes komunikācijā galvenais ir neklusēt un, protams, nekādā gadījumā nenosodīt vai nekritizēt.

Izskaidrojiet negatīvās informācijas paudējam patieso situāciju. Ja esat nogrēkojies, atvainojieties un piedāvājiet kādu atvainošanās bonusu.

Visticamāk, šo informāciju izlasīs ne tikai negatīvās informācijas paudējs, bet arī potenciālie klienti, kas novērtēs Jūsu godprātību un atbildību pret klientu.


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/