| Artūrs Kalniņš

Kas ir KPI jeb galvenie darbības rādītāji?

Kas ir KPI

Mūsdienu biznesa pasaulē valda sīva savstarpējā konkurence un loģistikas nozare šajā ziņā nav nekāds izņēmums. Piemēram, Latvijas kravu pārvadātājiem ir nereti jākonkurē ne tikai ar tuvējiem kaimiņiem, bet arī ar Eiropas lielajiem loģistikas uzņēmumiem.

Tāpēc vietējiem kravu pārvadātājiem, tāpat kā citu nozaru pārstāvjiem, ir svarīgi regulāri izvērtēt un optimizēt savu darbību, kāpinot uzņēmumt efektivitāti un konkurētspēju. Bet kādiem jābūt tiem rādītājiem, kas var palīdzēt loģistikas uzņēmumiem kļūt labākiem? Biznesa pasaulē šim nolūkam izmanto key performance indicators (KPI) jeb galvenos darbības rādītājus.

 KPI ir dati, kas tiek iegūti uzņēmuma darbības procesā. Šie dati palīdz izvērtēt tādus faktorus kā ražošanas procesa efektivitāte, izmaksas un produkcijas un darbības procesu kvalitāte. Kādi KPI visspilgtāk rāda loģistikas uzņēmuma darbības efektivitāti? Tālāk ir minēti 10 rādītāji, kas ir īpaši aktuāli kravu pārvadājumu jomā.

 1) Pasūtījumu izpildes precizitāte

 Ir jāapkopo dati par jebkāda veida kļūdām un neprecizitātēm no pasūtījuma iesniegšanas brīža līdz sūtījuma piegādes brīdim. Iegūtie dati parāda, kāds pasūtījumu procents tiek izpildīts precīzi, bez kļūdām un pārpratumiem. Šis rādītājs būtu svarīgs ikvienam kravu pārvadātājam, kas vēlas labot sistēmisāks kļūdas un pastāvīgi uzlabot un pilnveidot savu darbību un klientu apmierinātības līmeni.

 2) Iekļaušanās noteiktā laikā 

Šīs rādītājs parāda, kāds pasūtījumu procents tiek izpildīts atrunātajā laikā, neļaujot nekādam problēmām un dokumentu noformēšanas kļūdām kavēt pasūtījuma izpildi. Šis būtu svarīgs rādītājs tiem loģistikas uzņēmumiem, kas pirmām kārtām pozicionē sevi kā punktuālu un drošu pasūtījumu izpildītāju. 

3) Laikietilpība 

Ir jāapkopo laiks, kas jūsu uzņēmumā ir nepieciešams noteiktu procesu un darbību izpildei, no procesa vai darbības sākuma līdz beigām. Šis rādītājs palīdz kravu pārvadātājiem noteikt tos procesus un darbības, kas prasa vieslielāko laika patēriņu un izdomāt veidus to paātrināšanai. 

4) Krājumu aprozījums 

Nosaka vidējo vērtību starp izsniegtajām precēm izniegšanu un to krājumiem noliktavā. Ļoti piemērots rādītājs tiem loģistikas uzņēmumiem, kas kopā ar kravu prāvadājumiem piedāvā arī noliktavu pakalpojumus. 

5) Noliktavu izmaksas 

Arī šis rādītājs ir ļoti noderīgs loģistikas uzņēmumiem, kas piedāvā arī noliktavu pakalpojumus. Tas palīdz pastāvīgi izvērtēt noliktavu uzturēšanas izdevumus un izmaksas, un, vajadzības gadījumā, rast iespēju to samazināšanai vai optimizācijai. 

6) Kravas automašīnu atgriešanās laiks 

Šis rādītājs nosaka laiku, kas paiet no brīža, kad kravas automašīna dodas ceļā, lai saņemtu vai piegādātu preces, līdz brīdim, kad automašīna atgriežas atpakaļ un ir gatava jaunu kravas partiju pārvadājumiem. Šis ir īpaši noderīgs rādītājs tiem loģistikas uzņēmumiem, kas specializējas auto kravu pārvadājumu jomā. 

7) Kravas nodalījuma/konteinera lietderīgais izmantojums 

Šis rādītājs izvērtē, kas liels procents no kravas nodalījuma/ jūras konteinera ietilpības tiek izmantots kravu pārvadājumiem. Ļoti svarīgs rādītājs tiem kravu pārvādātājiem, kuri specializējas auto un jūras konteineru preču pārvadājumos. Ir skaidrs, ka pustukši kravu nodalījumi un jūras konteineri palielina pārvadājumu izmaksas un nesekmē uzņēmuma konkurētspēju. 

8) Darbinieku ražīgums 

Šis rādītājs vērtē uzņēmuma darbinieku darba produktivitāti pēc kritērijiem darbinieku skaits/nostrādātās stundas, paveiktais darbs. Šis rādītājs palīdz izvērtēt kopējo uzņēmuma darbības efektivitāti un personāla darba ražīgumu. 

9) Kravas pārvadājumu izmaksas 

Apkopo visas uzņēmuma izmaksas sākot ar pasūtījuma saņemšanu un apstrādi un līdz preču piegādes brīdim. Tas palīdz noteikt katra kravu pārvadājuma vidējās izmaksas un sniegt pamatotu informāciju par šīm izmaksām saviem klientiem un darīgumu partneriem.

 10) Pārvadāto kravu kopskaits 

Apkopo kopēju kravu pārvadājumu skaitu noteiktā laika posmā (nedēļa/mēnesis/gads.) Šis ir svarīgs rādītājs ikvienam loģistikas uzņēmumam, kas vēlas pastāvīgi vērot un uzlabot savu konkurētspēju kravu pārvadājumu tirgū.

 Protams, minēties KPI nav vienīgie, pēc kuriem var vērtēt uzņēmuma konkurētspēju un darbības efektivitāti. Tāpēc pirmais solis darbības optimizācijas virzienā būtu noteikti, kuri rādītāji ir aktuāli tieši jūsu uzņēmuma situācijā. Cītīgi strādājot šajā virzienā ir iespējams būtiski uzlabot visas savas piegādes ķēdes darbību.

 

 


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/