| Super User

Kurš maksās, ja pārvadājot tā tiks sabojāta krava?

sabojāta krava

Īpaši pašlaik karantīnas ierobežojumu dēļ nereti rodas situācijas, kad cilvēkam (šoferim), kura uzdevums ir veikt kravas pārvešanu, nav iespēju personīgi apskatīt un novērtēt kravu pirms tā tiek iekrauta transportā. Šādās situācijās ļoti svarīgi ir nodrošināties. Ja, piegādājot kravu, atklāsies, ka tā ir bojāta, atbildību nāksies uzņemties personai, kas veica kravas pārvadājumu.

Krava – kā rīkoties jau nav iespējams pārliecināties par tās stāvokli?

Lūk, situācija no dzīves –kravas nosūtītājs pats veica kravas iekraušanu transportā– bez pārvadātāja klātbūtnes. Šoferis ievēroja, ka krava ir neatbilstoši nostiprināta un norādīja uz to. Savukārt kravas nosūtītājs apgalvoja, ka kravas transportēšana šādā veidā ir droša. Pārvadātājs pieņēma kravu, neveicot piezīmes CMR kravas pavadzīmē. Gala mērķī- kravas izkraušanas brīdī, tā nejauši noslīdēja no rampas. Pēc tam atklājās, ka krava ir bojāta. Saņēmējs parakstīja aktu par bojātas kravas saņemšanu, taču aktu nebija parakstījis pārvadātājs. Pēc neilga laika tika saņemta pretenzija no kravas nosūtītāja ar pieprasījumu atlīdzināt materiālos zaudējumus par bojāto kravu.

Bojāta krava – kā pusē būs tiesa?

Ja tiks uzsākta tiesvedība par bojātas kravas zaudējumu atlīdzināšanu, svarīgākais pierādījums ir dokuments – CMR kravas pavadzīme. Tajā jābūt detalizēti aprakstītam, kādā stāvoklī bija krava pieņemšanas brīdī, vai tai bija kādi vizuāli bojājumi. Ja kravas pārvadātājam - šoferim nav bijusi iespēja personīgi redzēt kravas iekraušanas procesu, šī situācija detalizēti jāapraksta CMR kravas pavadzīmē un jāizskaidro iemesli, kāpēcnav bijusi iespēja redzēt kravas iekraušanas procesu.

CMR kravas pavadzīme ir apliecinājums tam, kādā stāvoklī krava tika pieņemta. Ja tajā nav norādīts, ka kravai sākotnēji bija vizuāli bojājumi, tiesa mutiskus argumentus neņems vērā.

Svarīgi, lai kravas pārvadātāja piezīmes un paraksts būtu uz visām CMR pavadzīmes kopijām. Kā arī ideālā variantā CMR pavadzīmē ar pārvadātāja piezīmēm ir jābūt arī kravas nosūtītāja parakstam. Tomēr kravas nosūtītājs ir tiesīgs šo dokumentu neparakstīt.

Mēdz būt, ka krava ceļā tiek pārkrauta citā transportā. Arī šajā situācijā ir jābūt uzmanīgam. Pārvadātājam, kas pārņem kravu pārvešanai, tā ir vizuāli jānovērtē.

Ja gala mērķī atklāsies, ka krava ir bojāta, atbildība būs jāuzņemas pārvadātājam, kas kravu nogādāja līdz saņēmējam.

Atbildība par kravu ir nost no šofera pleciem brīdī, kad saņēmējs ir pieņēmis kravu un apstiprinājis to ar savu parakstu CMR kravas pavadzīmē.

Ja kravas saņēmējs nav izteicis pretenzijas CMR pavadzīmē, tiek uzskatīts, ka krava ir piegādāta tādā stāvoklī, kādā tika nodota piegādātājam. Ja saņēmējam tomēr ir pretenzijas, tās jāieraksta CMR kravas pavadzīmē.

Dažkārt saņemšanas brīdī kravai nav vizuālu un acīmredzamu bojājumu, tomēr pēc tam rodas pretenzijas. Tad sūdzība jāiesniedz rakstiskā veidā septiņu darba dienu laikā.

Tomēr kravu pārvadātājiem - šoferiem silts ieteikums ir, uzņemoties vest kravu, pārliecinieties par tās stāvokli un drošību transportēšanas laikā.

Ja Jums nav iespēju personīgi būt klāt kravas iekraušanas brīdī, šo procesu var arī nofilmēt.


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/