| Super User

Piegādes ķēdes dekarbonizācija

Piegādes ķēdes dekarbonizācija

Dekarbonizācija ir kļuvusi par globālu prasību un prioritāti valstīm, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā, kas savukārt pieliek lielākas pūles, lai samazinātu emisijas.

Lai īstenotu šīs ambīcijas, ir jāpieliek milzum lielas pūles. Viena no grūtāk samazināmajām nozarēm ir kuģniecība, kas tiek uzskatīta par ekonomikas mugurkaulu un veido aptuveni 80 procentus no globālās tirdzniecības apjoma. Pēdējos mēnešos, vairāk kā jebkad, ir likts uzsvars tieši uz kuģniecības nozīmi, lai uzturētu svarīgāko preču piegādi. Tomēr, nozares attīstībai turpinoties, tā rada arvien lielākas oglekļa emisijas.

Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam samazināt starptautiskās kuģniecības oglekļa emisijas uz vienu transporta darbu vismaz par 40 procentiem un līdz 2050. gadam par 70 procentiem, salīdzinot ar 2008. gada bāzes līmeni. Šīs ambīcijas sūta signālu kuģniecības nozarei, ka tuvojas pārmaiņas un visām iesaistītajām pusēm ir jāsagatavojas. “All Hands on Deck” ziņojums, ko izveidojuši Deloitte sadarbībā ar Shell, kurā ir izklāstītas nozares perspektīvas, kā paātrināt kuģniecības nozares dekarbonizāciju. “All Hands on Deck” piedāvā 12 ieteikumus rīcībai, kas izstrādāti, pamatojoties uz 80 vecāko kuģniecības vadītāju viedokļiem, kuri pārstāv 22 valstis un gandrīz visus nozares segmentus.

Pētījumā ir atzīta nepieciešamība pēc jaunas dekarbonizācijas pieejas, kuras pamatā ir trīs principi: 

  • Pieņemt ekosistēmas perspektīvu;
  • Domāt plašāk;
  • Koncentrēties uz cēloņiem.

Visi risinājumi radušie pētījumos, intervijās un semināros, pamatojoties uz šiem trim principiem. Šie risinājumi palīdzēt racionalizēt to, ko daži uzskata par nepārvaramu problēmu. Tie veido pārvaldāmus darbību kopumus, kas ļauj novērst konkrētus šķēršļus un būtībā ļautu nozarei līdz 2030. gadam nogādāt ūdenī nulles līmeņa emisijas kuģus. Pirmo piecu risinājumu mērķis ir panākt progresu nākamajos divos līdz trīs gados. Tie ir klientu pieprasījuma palielināšana, globālā regulējuma saskaņošana, starpnozaru pētniecība un izstrāde, kontrolētu izmēģinājuma projektu apjoma palielināšana un saskaņotas nozares saistības. Sekojošie darba posmi būs nepieciešami, lai paātrinātu progresu, izmantojot kopīgu pamata darbības efektivitātes risinājumu, kas ietver visus posmus, lai samazinātu gan esošo, gan nākamo kuģu emisijas. Nozares iespēja izkļūt no strupceļa ir skaidra, tomēr nedrīkst pieļaut lieku laika tērēšanu, ja tā vēlas sasniegt SJO 2050. gada mērķus. 

Atsevišķā ziņojumā Deloitte kopā ar Shell atspoguļo nozares skatījumu uz to, kā dekarbonizēt autopārvadājumu nozari, lai sasniegtu 2015. gada Parīzes nolīgumā noteikto mērķi, ierobežot globālo sasilšanu līdz 2°C un turpināt centienus to ierobežot līdz 1,5°C. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem ir pasaules ekonomikas pamats kā elastīgākais transporta veids un galvenais mehānisms preču nogādāšanai veikalos un mājās. Pašlaik tas rada aptuveni 9 % no globālajām CO2 emisijām, no kurām lielākā daļa rodas no vidējiem un smagiem kravas automobiļiem. Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus, nozarei mazāk nekā 30 gadu laikā būs jārealizē emisiju intensitātes samazinājums par vairāk nekā 80%. Vēl svarīgāk ir tas, ka līdz 2030. gadam nozares emisiju intensitātei jāsamazinās par aptuveni 30 %. Pēc pašreizējās trajektorijas Parīzes mērķi netiks sasniegti. Tas ir izaicinājums, bet arī iespēja pirmajiem uzņēmējiem no jauna definēt enerģijas avotu sadalījumu, pieprasīt tirgus daļu un ieviest jaunus produktus un uzņēmējdarbības modeļus.

Veicot intervijas ar vairāk nekā 150 vadītājiem un ekspertiem no 22 pasaules autopārvadājumu nozares valstīm, ir identificēti pārvaldāmie komponenti, lai risinātu šo izaicinājumu un pētījuma svarīgākie punkti ir:

  • Nozare saskaras ar vairākiem dekarbonizācijas šķēršļiem, jo īpaši ar nepietiekamiem regulējošiem stimuliem, infrastruktūras trūkumu un ierobežotu pieprasījumu no nosūtītāju puses.
  • Kravu autopārvadājumu nozare ir tuvu dekarbonizācijas uzsākšanai pieaugošā regulējuma un tirgus spiediena dēļ un tā attīstīsies ātrāk, nekā daudzi gaida.
  • Lai pārietu uz dzīvotspējīgu zemu un nulles emisiju tehnoloģiju, nozarei ir jāpieņem darba cikla perspektīva.
  • Nozare ir izstrādājusi dekarbonizācijas ceļvedi, kas ļauj tai līdz 2020. gadu beigām sākt vērienīgi ieviest zemas emisijas kravas automašīnas.
  • Lai panāktu ievērojamu emisiju samazinājumu, ir vajadzīgi saskaņoti globāli centieni, vadošajiem reģioniem un uzņēmumiem daloties zināšanās un atbalstot citus, lai tie spētu spert panākumus.

Izaicinājums ir milzīgs, taču tā ir arī iespēja no jauna definēt enerģijas avotu sadalījumu kravu autopārvadājumu nozarē. Pasaule ir lielu pārmaiņu priekšā. Tas notiks ātrāk nekā spējam iedomāties! 


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/